• پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷

  • پنجمین گردهمایی ائمه جمعه ائمه جمعه استان مرکزی ، با عنوان راهکارهای ارتقا کیفیت شکوفایی و تاثیرگذاری نماز جمعه

  • پنجمین گردهمایی ائمه جمعه ائمه جمعه استان مرکزی ، با عنوان راهکارهای ارتقا کیفیت شکوفایی و تاثیرگذاری نماز جمعه

  • ملت ایران امروز منسجم و یکپارچه پاسخ اغتشاشات آمریکایی اخیر را دادند.

ائمه جمعه استان

آخرین اخبار استان

thursday 1397/1/2 - 58 : 17

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان