دوشنبه 1396/11/30 - 39 : 21
مشخصات امام جمعه
عزت الله سنجیده
عزت الله سنجیده
توره
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/8
ما به فضل الهی بینی آمریکا را بر خاک میمالیم
اخبار
جلسه ستاد نماز جمعه
سی یکمین جلسه ستاد نماز جمعه شهر توره با حضور تعدادی از اعضای ستاد در خصوص راه های ایجاد انگیزه برای شرکت حداکثری مردم در نماز جمعه برگزار شد 
ارتباط با امام جمعه