چهارشنبه 1399/7/9 - 44 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر خشكرود - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
حسن باقری
حسن باقری
امام جمعه شهر: خشكرود
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مرکزی :زرندیه شهر خشکرود خیابان نیایش
تلفن دفتر امام جمعه:
08645422474
شماره فاکس:
08645422475
خطبه نماز جمعه 1399/6/28
ارتباط با امام جمعه