شنبه 1399/1/16 - 24 : 16

صفحه ویژه امام جمعه شهر دلیجان - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
ابوالقاسم غفوری
ابوالقاسم غفوری
امام جمعه شهر: دلیجان
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دلیجان - ابتداری بلوار شهید دستغیب
تلفن دفتر امام جمعه:
08644223030
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
دشمنان از هر موضوع و سوژه ای می خواهند استفاده کنند برای ایجاد دلهره در مردم و ناراحتی
دشمنان از هر موضوع و سوژه ای می خواهند استفاده کنند برای ایجاد دلهره در مردم و ناراحتی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه