• دیدار با امام جمعه نیم ور

  • دیدار با امام جمعه خمین

  • گردهمایی ائمه جمعه استان مرکزی

  • حضور در حوزه علیمه تفرش

ائمه جمعه استان

دوشنبه 1400/9/15 - 58 : 9

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان