جمعه 1400/7/2 - 26 : 22

صفحه ویژه امام جمعه شهر ساوه - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
سیدابراهیم حسینی
سیدابراهیم حسینی
امام جمعه شهر: ساوه
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ساوه - میدان عاشورا
تلفن دفتر امام جمعه:
42223511
شماره فاکس:
42235074
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
افشاگری امام جمعه ساوه از موضوع پسماند/ مرا حلال کنید از من راضی باشید
افشاگری امام جمعه ساوه از موضوع پسماند/ مرا حلال کنید از من راضی باشید
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه