جمعه 1400/7/2 - 56 : 22

صفحه ویژه امام جمعه شهر آوه - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
محمد جواد نیکویی ماهانی
محمد جواد نیکویی ماهانی
امام جمعه شهر: آوه
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ایران.استان مرکزی.شهرستان ساوه. بخش مرکزی ساوه.شهرآوه
تلفن دفتر امام جمعه:
08642445032
شماره فاکس:
08642445032
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
دولت سیزدهم دولت عدالت محور حامی محرومین ومظلومین انقلابی ومردمی
دولت سیزدهم دولت عدالت محور حامی محرومین ومظلومین انقلابی ومردمی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه