جمعه 1400/2/17 - 48 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر سنجان - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
میرعبدالعظیم گلدوست میرعبدالعظیم
میرعبدالعظیم گلدوست میرعبدالعظیم
امام جمعه شهر: سنجان
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1400/1/13
زکات /تفاهم ایران چین
زکات /تفاهم ایران چین
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه