دوشنبه 1400/9/15 - 35 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر زرنديه (مأمونيه) - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
حسین ابراهیمی
حسین ابراهیمی
امام جمعه شهر: زرنديه (مأمونيه)
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان مرکزی - شهرستان زرندیه - مامونیه
تلفن دفتر امام جمعه:
08645226200
شماره فاکس:
08645228332
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
خطبه اول : رزش علم ، یقین و ذکر در سخن امام علی ع - خطبه دوم : مسائل روز
خطبه اول : رزش علم ، یقین و ذکر در سخن امام علی ع - خطبه دوم : مسائل روز
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه