جمعه 1400/2/17 - 52 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر ساوه - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
سیدابراهیم حسینی
سیدابراهیم حسینی
امام جمعه شهر: ساوه
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ساوه - میدان عاشورا
تلفن دفتر امام جمعه:
42223511
شماره فاکس:
42235074
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/1/13
امام جمعه ساوه : مشارکت حداکثری مردم، یک تکلیف ملی و واجب شرعی برای ایرانیان واجد شرایط است
امام جمعه ساوه : مشارکت حداکثری مردم، یک تکلیف ملی و واجب شرعی برای ایرانیان واجد شرایط است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه