دوشنبه 1400/9/15 - 20 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر آوه - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
محمد جواد نیکویی ماهانی
محمد جواد نیکویی ماهانی
امام جمعه شهر: آوه
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ایران.استان مرکزی.شهرستان ساوه. بخش مرکزی ساوه.شهرآوه
تلفن دفتر امام جمعه:
08642445032
شماره فاکس:
08642445032
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
دفاع مقدس گنجینه گرانبها و عظیمی است که میتوان سالها از آن بهره گرفت.
دفاع مقدس گنجینه گرانبها و عظیمی است که میتوان سالها از آن بهره گرفت.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه